Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира интензивен курс по биология

Катедрата по Биология организира интензивен курс по биология за специалностите "Медицинска сестра", "Акушерка", "Кинезитерапия", както и за специалностите от Медицински колеж - Варна "Помощник-фармацевт", "Рентгенов лаборант", "Медицински лаборант", "Рехабилитатор", "Медицински козметик" и "Инспектор по обществено здраве".

Курсът ще се проведе в гр. Варна на 11 и 12.07.2020 г. с начален час 9.00 ч. в зала „В" (Медицински колеж).
За справки и записване за курса – Катедра Биология тел: 0888 596-492, 052 677-291
Таксата за курса е 80 лв. Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка:

 Банка ДСК ЕАД
Клон Варна  BIC: STSABGSF

BAN: BG24STSA93003100040700 


  
 Виж още:Прием 2021/2022