Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувано е трето класиране за обучение срещу заплащане за част от специалностите в МУ-Варна

Днес се обявява второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" и специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7). За издаването на документа в гр. София е необходимо представянето на оригинал на удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене, а записването в МУ-Варна ще става само копие на удостоверението от психодипансера.

Трето класиране за обучение срещу заплащане за специалността „Медицински оптик" може да видите тук (включително сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тази специалност вижте тук.

Записването на класираните студенти и подаването на заявления за прекласиране (с изключение на специалността „Медицински оптик", които нямат право на прекласиране) ще става на 26 август (понеделник) и 27 август (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 27 август до 16:00 ч.).

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране (с изключение на специалността „Медицински оптик", които нямат право на прекласиране) и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

_________________________________________________________________________________________________