Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте новите класирания за част от специалностите в МУ-Варна, публикувани на 31 юли

Днес, 31 юли 2019 г. се обявява второ класиране за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка", включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж-Варна – „Помощник-фармацевт", „Рентгенов лаборант", „Медицински лаборант", „Рехабилитатор", „Медицински козметик" и „Инспектор по обществено здраве". Класирането може да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

ВАЖНО за класираните кандидат-студенти по специалността „Рентгенов лаборант": преди да бъдат записани за студенти задължително представят Удостоверение за проведен периодичен медицински преглед за годността им при работа с източници на йонизиращо лъчение, издадено от Националния център по радиобиология и радиационна защита (гр. София, ул. „Св. Георги Софийски" №3, двор на Военномедицинска академия, сграда 7). За издаването на документа в гр. София е необходимо представянето на оригинал на удостоверение от Районния психодиспансер по местоживеене, а записването в МУ-Варна ще става само копие на удостоверението от психодипансера.

Второ класиране за специалностите „Здравен мениджмънт" – ОКС „бакалавър", „Логопедия" и „Медицински оптик" може да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си от тук. За повече информация относно документите и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Четвърто класиране за специалностите „Дентална медицина" и „Фармация" можете да видите тук (плюс сроковете за записване) или в профила си тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите заявления за прекласиране (без класираните за специалностите „Дентална медицина" и „Фармация", които нямат право на прекласиране) и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

ВАЖНО: Заявленията за прекласиране на кандидат-студентите, които са приети във филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново ще се подават във Факултет „Обществено здравеопазване" с адрес: гр. Варна, ул. „Марин Дринов" №55, ет. 1, стая 105.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявления за участие в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на следващото класиране за специалностите „Дентална медицина" и „Фармация"  (в случай, че има незаети места) на 05 август 2019 г. (понеделник), а трето класиране за всички горепосочени специалности на 07 август 2019 г. (сряда).

На 01 август 2019 г. (четвъртък) ще бъде обявено първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите „Медицина", „Дентална медицина", „Фармация", „Зъботехник" и „Управление на здравните грижи", ОКС „бакалавър".

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.


Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти за показаните високи резултати и постигнатия успех.

С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!


_________________________________________________________________________________________________

 


Виж още:Прием 2021/2022