Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Обявено е първо класиране за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“ в МУ-Варна

Днес, 14 юли 2020г. настъпи дългоочакваният за кандидат-студентите момент – обявяване на първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина",  „Фармация" и направление „Военен лекар".

Класиранията вижте тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация' и направление „Военен лекар" в МУ-Варна, ще става от 15 юли (сряда) до 18 юли (събота) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. (за 16 юли от 14:00 до 16:30 ч.; за 18 юли от 9:00 до 12:00 ч. и от 12.30 до 16:00 ч.). За повече информация относно документите и местата за записване вижте тук.

Записването ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето, при желание с предпазни ръкавици или шлем.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в следващите класирания.

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни:

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания.

2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране (до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите подават заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат (колежа/филиала), в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай губят право за участие в следващо класиране. Депозиралите заявление запазват правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото място.

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата (колежа/филиала), в който са класирани, на следните електронни адреси:

Обръщаме внимание на всички класирани кандидати, че тези от тях, които не са подали заявления за прекласиране (без класираните за направление „Военен лекар") и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Очаквайте публикуването на второ класиране на 20 юли 2020 г. (понеделник), а записването на приетите студенти и подаване на заявления за прекласиране ще започне от 21 юли 2020 г.

Важна информация относно класиранията в МУ-Варна може да намерите тук.

 
Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти

за показаните високи резултати и постигнатия успех.

С радост ще Ви очакваме на първия учебен ден!


  
 

Виж още:Прием 2021/2022