Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

“Университети 2030: от визия към реалност“ основна тема на годишната конференция на ЕУА за 2021 г.

На 22-23 април 2021 се проведе годишната конференция на Европейската университетска асоциация в он лайн формат. Темата на събитието беше „Университети 2030: от визия към реалност" и предостави така необходимия дебат относно пътя, който университетите трябва да извървят, за да бъдат устойчиви и актуални на фона на продължаващата климатична криза, фундаменталния технологичен напредък, промените на пазара на труда и натиска, който европейските политически системи изпитват в момента.

Над 350 участника присъстваха виртуално на конференцията, сред които политици, ректори и ръководители в академичните среди, студенти и други заинтересовани страни във висшето образование, научните изследвания и иновациите.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел отправи видео поздрав към организаторите и участниците на събитието и подчерта ролята, която университетите играят в изграждането на конкурентна и устойчива Европа, в сътрудничество с глобални партньори.

Сред основните паналисти на конференцията  бяха Майкъл Мърфи - Президента на ЕУА; Пам Фредман – Президент на Международна асоциация на университетите; Аманда Кроуфут - генерален секретар на ЕУА; Георги Димитров - изпълняващ длъжността началник отдел „Дигитално образование" към Европейската комисия като и много други.

Участието на ръководството на МУ – Варна бе осъществено с активното съдействие и участие в самата конференция на екипа на отдел „Международно сътруденичество".

Годишната конференция на ЕУА за 2021 г. постави акцент и осигури форум за дискусии относно това как европейските университети са отворени учебни общности, ангажирани със създаването на устойчиво глобално общество, както и автономни и отговорни субекти, стремящи се към непрекъснато усъвършенстване. Инициативата на „Университети без стени - визия за 2030 г." представлява трансформация на висшето образование чрез защита на академичната свобода и институционална автономност, ролята на висшето образование за укрепването на демократичните ценности и гражданската ангажираност и справянето със социалните предизвикателства. В бъдеще ще се работи в такива „университети без стени" („universities without walls") като  в рамките на един семестър студентите и докторантите ще могат да слушат он лайн лекции от изявени преподаватели от няколко европейски университета едновременно.

Сред другите дискутирани теми на конференцията бяха хибридните кампуси  и тяхната роля след Covid-19; Университетите като места за култура: ролята на университетите като отворени форуми за културни дебати; Сътрудничеството с неакадемични партньори като основно средство за изпълнение на различните университетски мисии; Подпомагане на глобални партньорства чрез образование и изследвания. Подробно беше разгледано и обсъдено въздействието на университетите при насърчаването на глобалния диалог върху културата, демокрацията и развитието на обществото. Многкратно бе подчертана ролята на университетите за интердициплинарното обучение на студентите и бъдещите професионалисти, за развитието им като личности и отговорни хора.

 _____________________________________________

Европейската университетска асоциация (ЕУА) е представителната организация на 850 университета и национални ректорски конференции в 48 европейски държави. ЕУА играе решаваща роля в Болонския процес и влиянието върху политиките на ЕС за висше образование, научни изследвания и иновации. Медицински университет - Варна е пълноправен член на ЕУА от 2006 г.