Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна ще вземе участие в „Кандидатстудентска борса – Варна 2023“

Медицински университет – Варна прие поканата на Община Варна да участва в събитието „Кандидатстудентска борса – Варна 2023“. То се организира чрез Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна, съвместно с Център за подкрепа за личностно развитие – Център за кариерно ориентиране – Варна.

Срещата между ученици, учители, граждани и представителите на МУ-Варна ще се проведе на 24 март 2023 г. (петък) от 10.00 до 16.00 часа в централното фоайе на Младежки дом – Варна (бул. „Цар Освободител“ №27).

Посетителите ще могат зададат всички въпроси, които касаят обучението в МУ-Варна – един от най-модерните и високотехнологични университети в България, да получат информация относно приемането на студенти, провеждането на кандидатстудентските изпити, сборниците за подготовка по биология и химия, сроковете за подаване на документи, условията за кандидатстване и много други.     

Отличителна черта и приоритет за МУ-Варна са индивидуалното консултиране и контакта с кандидат-студентите, както и достъпността на информацията на интернет страница на университета. Те са от изключително значение при избора на специалност и дават на кандидата възможност за предварително запознаване със спецификите и предимствата на обучението за придобиване на медицинска професия. Очакваме Ви!

           
За контакти – вижте тук

​Вижте още: Често задавани въпроси