Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Класирания за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация – държавна поръчка и обучение срещу заплащане

​​​

Днес, 3 август 2016г. се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за две от най-желаните специалности в Медицински университет – Варна – Медицина и Дентална медицина. Класирането може да видите тук или в профила си тук.

Записването на класираните студенти ще става на следните дати:

4 август (четвъртък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

5 август (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

8 август (понеделник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

9 август (вторник) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч.

Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

 

Също днес се обявява четвърто класиране за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Класирането вижте тук или в профила си от тук.

Записването на класираните студенти, както и подаването на молби за прекласиране, ще става на 4 август (четвъртък) и 5 август (петък) от 9:00 до 12:00 ч. и от 12:30 до 16:30 ч. За повече информация относно записването вижте тук.

Класираните на четвърто класиране, които не са се записали в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Виж още:Прием 2021/2022