Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Наближава крайният срок за прием на документи. На 30 юни се провежда изпитът по биология

В края на тази седмица приключва подаването на документи  за специалностите Медицина, Дентална медицина, Фармация и Управление на здравните грижи (ОКС „бакалавър"). Към момента над 1000 кандидат-студенти са подали документите си за участие в редовните приемни изпити. На 30 юни се провежда изпитът по биология.

Крайният срок за приемане на документи е 26 юни включително. Ако предпочетете да подадете документите си на място в университета (ул. Марин Дринов 55, ет.1, аудитория 4), ще можете да го направите до 17.00 часа на тази дата. Тези от вас, които изберат онлайн възможността през интернет страницата на университета, ще имат време до полунощ 00.00 часа.

Ако кандидатстващите са завършили през настоящата година и един или 2 дена преди изтичане на срока за подаване на документи все още нямат издадена диплома за средно образование, е необходимо да предоставят удостоверение или служебна бележка от училището, включваща следната информация:

  1. Изходящ № на документа
  2. Балообразуващите оценки от задължителните дисциплини от дипломата
  3. Оценките от Държавните зрелостни изпити, на които са се явили
  4. Оценка от физическо възпитание и спорт (за  кандидатстващи за специалността  Рехабилитатор)
  5. Подпис и печат на училището

Напомняме на всички кандидати, които са се явили на предварителните изпити по-рано тази година, че задължително трябва да подадат документи в същия срок!

 

Очаквайте на 29 юни (понеделник) разпределението по зали за изпита по биология.

 

Пожелаваме Ви успех на предстоящите изпити!