Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

На 20 юли в МУ-Варна ще се състои писменият кандидатстудентски изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт“

На 20 юли ще се проведе писменият изпит по „Социална медицина и здравен мениджмънт" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „бакалавър". Изпитът ще се състои във II Аудитория на Медицински университет – Варна (ул. „Марин Дринов" №55, етаж 3). Кандидат-студентите трябва да заемат местата си в аудиторията от 8:30 до 9:00 часа, като задължително да носят документ за самоличност (лична карта) и химикали със син цвят на мастилото.

Кандидатстудентските изпити в МУ-Варна се провеждат в присъствен формат и при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. Влизането в сградата и настаняването на кандидатите в изпитната зала става след задължителна дезинфекция на ръцете и с поставена защитна маска на лицето. Допустимо е носенето на защитни ръкавици и шлем.

В 9:00 ч. ще бъде изтеглена комбинация от 30 тестови въпроса, за решаването на които кандидатите ще имат на разположение 3 часа.

Устният изпит за тази специалност ще се проведе на 23.07.2021 г. и ще включва устен отговор на един въпрос от програмата за подготовка за конкурса и интервю с кандидата относно вижданията му за професионална реализация. Кандидат-студентите трябва да заемат местата си от 8:30 до 9:00 часа в кабинет 308 на Регионалната здравна инспекция, на адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница" №3. До устен изпит се допускат само кандидатите с оценка от писмения изпит най-малко „3.00".

Пожелаваме успех на всички кандидат-студенти!