Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ- Варна организира кандидатстудентски курс по биология

Катедрата по Биология на МУ-Варна организира подготвителен курс по биология за специалностите "Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се провежда в съботните дни.

Кандидатстудентският курс ще включва преподаване на теоретичен материал, както и решаване на тестови задачи от материала за 8, 9 и 10 класове.

Началото на курса е 02.11.2019 г. от 9 00 часа в зала „В", IV ти етаж в сградата на  Медицински колеж.

За справки и записване– Катедра Биология, тел: 052 677-291, 0888 596-492,0888 041 082.

Таксата за курса е 680 лв. Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД
Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

_________________________________________________________________________________________________