Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по Химия към МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация".  Курсът стартира на 03.11.2019 г. и ще се провежда само в неделните дни.

Кандидатстудентският курс ще включва решаване на тестови въпроси и разясняване на логически задачи от Сборниците със задачи и тестове по химия на МУ-Варна.

Занятията ще се провеждат от 09:00 часа в зала “В“ на Медицински колеж- Варна.

За справки и записване за курса след платена такса: Катедра Химия, Факултет по фармация, бул. „ Цар Освободител“№ 84, етаж 3 от 8.30 до 17.00 часа, както и на телефони - централа 052 677050 вътр. 29-31 и 28-87. 

Таксата за участие е 800 лв., като е необходимо сумата да се преведе предварително по сметка:
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна  BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700

_________________________________________________________________________________________________