Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира подготвителен кандидатстудентски курс по Химия (онлайн) за учебната 2022/2023 г.

Катедра „Химия" организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация". Курсът започва на 17 октомври 2021 година  и ще се провежда само в неделните дни от 09:00 часа онлайн чрез електронната платформа Blackboard. Кандидатстудентският курс ще включва разясняване на тестови въпроси и решаване на логически задачи от Сборниците със задачи и тестове по химия на МУ-Варна.

Таксата за участие е 800.00 лв., като е необходимо сумата да се преведе предварително по сметка на Медицински университет-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Записването за курса се осъществява след платена такса. Сканирано копие на платежното нареждане се изпраща на e-mail: Neli.Markova@mu-varna.bg.

За получаване на потребителско име и парола за достъп до електронната платформа Blackboard на МУ-Варна е необходимо всички записани за кандидатстудентския курс по Химия да предоставят електронна поща на същия e-mai: Neli.Markova@mu-varna.bg.

Телефон за връзка – 052 677 050, вътр. 28-87.