Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по химия

Катедрата по Химия на МУ-Варна организира кандидатстудентски курс по Химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация", който ще се провежда само в неделните дни. Той ще включва решаване на задачи и отговори на тестови въпроси. 

Курсът започва на  18.02. 2018 г. от 9.00 часа в зала „В" на Медицински колеж- Варна и ще продължи до 01.04.2018 година.

Таксата за курса е 380 лв. Необходимо е сумата да се преведе предварително по сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

След превеждане на таксата записването ще се осъществява в  Катедра Химия, Факултет по фармация, III-ти етаж  от 8.30 до 17.00 ч. или на телефон - централа 052 67 70 50, вътр. 29-31 и 28-87.   


Виж още:Прием 2021/2022