Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

КУРС ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

През октомври започва курсът по Клинична хомеопатия за академичната 2021-2022 година за лекари, дентални лекари, фармацевти, както и студенти от съответните специалности в последен етап на обучение. Хомеопатичната терапия е все по-търсена и оценявана от пациентите. Тя допълва конвенционалното лечение, като дава възможност за индивидуализиран подход към пациента и в много случаи предоставя работещи решения при „трудни" пациенти – бременни, кърмачки, малки деца, полиморбидни и пациенти с множество алергии. Курсът се организира от МУ - Варна съвместно с Европейската школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ).

Учебната година (I-ви модул) включва 6 съботно-неделни семинара, посветени на острата патология. Провеждат се веднъж месечно в периода от октомври до април. Поради настоящата обстановка се предвижда семинарите да са онлайн, като при желание на участниците и възможност на МУ - Варна, само първият семинар ще се състои присъствено за получаване на необходимите учебни материали.

Завършилите модула получават удостоверение и кредитни точки от Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и Българската асоциация на помощник фармацевтите.

Какво още трябва да знаете?

Такса за участие: за лекари -  192 лв., за фармацевти – 165лв. В цената са включени всички учебни материали и разпечатки на лекционния курс. Първият семинар от курса, при възможност за физическо присъствие, стартира на 23-24 октомври в МУ - Варна, ул. Марин Дринов №55,  аудитория 2, 9:00 часа. Останалите семинари ще се провеждат онлайн по следния график:

1 семинар онлайн 30-31.10.21 г.

2 семинар онлайн 4-5.12.21 г.

3 семинар онлайн 8-9.1.22 г.

4 семинар онлайн 5-6.2.22 г.

5 семинар онлайн 12-13.3.22 г.

6 семинар онлайн 2-3.4.22 г.

 

Краен срок за записване  - 10 октомври 2021 г.

За да се запишете в курса, е необходимо: 

  • Да попълните заявката за записване и декларация за лични данни;
  • За лекари - да преведете по банков път таксата от 192 лева на:

Медицински Университет - Варна

IBAN: BG24 STSA 930 031 000 407 00

BIC: STSABGSF, Банка ДСК ЕАД, Клон Варна

Основание за плащане: трите имена на курсиста  

  • За фармацевти - да преведете по банков път таксата от 165 лева на:

Европейска школа по клинична хомеопатия

 

IBAN: BG16 FINV 915 010 150 832 07

BIC: FINVBGSF, Банка: ПИБ - клон София

Основание за плащане: трите имена на курсиста и специалност

  • Да изпратите: попълнената заявка за участие, копие от платежното нареждане и Декларация за лични данни на пощенски адрес:

гр. София 1408, ж.к. Южен парк бл. 29, вх.Б, офис 1, ЕШКХ

или копия на документите на е-mail на EШКХinfo@clinicalhomeopathy.eu

За повече информация: www.clinicalhomeopathy.eu

За контакти и съдействие: д-р Татяна Бойкова, тел.: 0888929843

или на е-mail: info@clinicalhomeopathy.eu