Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Студенти от МУ-Варна се включиха в кампанията „Май Месец за Мерене“

Вижте видеото тук.

На 16.05. и 17.05.2021 г. по инициатива на Българската лига по хипертония бе отбелязан Световният ден на артериалната хипертония. В рамките на събитието бе проведена кампания „Май Месец за Мерене", в продължение на която под мотото „Измерване, което спасява живот. Твоят" бе реализиран масов скрининг и измерване на артериалното налягане на граждани.

Студенти от МУ-Варна се включиха в кампанията и подкрепиха борбата със социално значимите заболявания. Те информираха гражданите за важността и нарастващото значение на измерването на кръвното налягане и поддържането на здравословен начин на живот и здравословно тегло. В рамките на двата дни студентите разясняваха на гражданите рисковете от хипертония, раздаваха информационни материали със съвети за здравословен начин на живот и измерваха кръвното им налягане с електронни апарати.

„Досегът с хората, да ги изслушаш, да можеш да дадеш адекватен отговор на въпросите им, да проявиш разбиране и да им помогнеш с консултация и измерване на кръвното налягане – ни доставя удоволствие. Важно е за нас да бъдем полезни за тях и за обществото като цяло", сподели Джан Белгин, студент IV курс, специалност „Фармация" към МУ-Варна.

„Май Месец за Мерене" е най-голямата синхронизирана здравна кампания в света, организирана от Българската лига по хипертония, провеждана с подкрепата на Асоциация на студентите по медицина - България, Асоциация на студентите по фармация и други неправителствени организации. Основната цел на кампанията е да се повиши обществената осведоменост и да се направи контролът на кръвното налягане достъпен за хората по света. За периода на реализация са дадени съвети за поддържане на здравословно кръвно налягане на повече от 4,2 милиона души в над 100 държави.

Световният ден на хипертонията (WHD) се подкрепя официално от Международното дружество по хипертония (ISH), Световния ден на бъбречните заболявания (WKD), Световната инициатива по проблемите, свързани с консумацията на сол и здравето (WASH) и Международната диабетна федерация (IDF).