Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

„Престъпление е в XXI век болни от ревматоиден артрит да достигат до инвалидизация“ – интервю с доц. Кадинов

Интервю: Велина Марковска

Доц. д-р Владимир Кадинов е Ръководител Катедра "Клинични медицински науки" в Медицински университет - Варна и началник на Клиниката по ревматология в УМБАЛ "Св. Марина". Варненската клиника е третата специализирана клиника в България след тези в София и Пловдив и понастоящем разполага с 41 болнични легла. Приема болни от повече от една трета от територията на страната (от Плевен и Русе до Сливен и Бургас). През нея преминават над 3000 болни годишно, страдащи от възпалителни дегенеративни ставни заболявания, съдово-съединителни и автоимунни болести.

Клиниката е акредитирана и е с призната компетентност ниво III. Разполага с модерна апаратура, владее новостите в диагностициране на ранния ревматоиден артрит, прилага ежедневно модерно биологично лечение чрез специално назначена комисия по отпускане на скъпоструващи медикаменти при тези болни .

Доц. Кадинов, какво представлява ревматоидният артрит?

Ревматоидният артрит е автоимунно заболяване, чиято честота сред възрастното население в България е около 1%. За сравнение в някои страни, като Великобритания и скандинавските страни например, от ревматоиден артрит страдат около 7% от хората. Определя се като възпалително ставно заболяване с тенденция да засяга почти всички периферни  стави, като щади гръбначния стълб. Има хронично рецидивиращо и прогресиращо протичане, със сравнително изяснена патогенеза и ясни диагностични критерии.

Какви са симптомите, с които се проявява заболяването?

Симптомите, които трябва да изострят вниманието на пациентите, са симетрична болка и оток с продължителност най-малко три месеца в китките, ставите на пръстите на ръцете, стъпалата, коленете, глезените.

В каква възраст се проявяват първите симптоми?

Това е болест на активната средна възраст, като не е известно защо, но боледуват по-често жени. Съотношението е 3:1, а пациентите заболяват най-вече в декадата 40 – 55 години. Има и деца с ревматоиден артрит, но те са много по-малко. Заболяването започва най-често в студените месеци на годината с една необичайна сутрешна скованост на ръцете или малките стави на краката, съпътствана от оток на една или повече стави на специфични места. Това непременно трябва да заведе пациента при специалист – ревматолог, който да го прегледа и да му назначи точните изследвания, за да се уточни дали става въпрос за дебютиращ ревматоиден артрит или друг вид артрит.

Какви са причините, които могат да доведат до ревматоиден артрит?

Важно е да се знае, че някои фактори благоприятстват за отключване на заболяването. Това са инфекции, стрес, генетична предразположеност и географски метеорологични особености. При децата на болни от ревматоиден артрит например (най-вече ако диагнозата е открита при майката) съществува риск от унаследяване на заболяването.

Лекува ли се ревматоидният артрит?

В последното десетилетие заболяването се третира успешно с въвеждането на нови  болестопроменящи лекарствени средства - биологични медикаменти. От особено значение е познаването на основните симптоми на заболяването от общопрактикуващите лекари, за да могат пациентите своевременно да се насочват към специалист ревматолог, а не да се „футболизират" към ортопед и невролог и обратно.

Научно е доказано, че ако лечението с болестопроменящи средства започне до 6 месеца от началото на заболяването, се предотвратяват структурните увреждания на ставния апарат и се съхранява функционалният капацитет на болния. Именно затова в последните години се въведе стратегията "treat to target".

Какво представлява стратегията "treat to target"?

Това е стратегия за лечението на пациента, изискваща здрави връзки между пациент, ОПЛ и специалист, и цели пълно потискане или много ниска болестна активност на заболяването. Тази стратегия е крайъгълен камък в лечението на ревматоидния артрит.

Каква е значимостта на ревматоидния артрит като болест?

Въпреки че ревматоидният артрит не е признат като социално значимо заболяване, когато в едно семейство има болен с ревматоиден артрит, при неправилно лечение бързо се достига инвалидизация, която прави болния неработоспособен, а с напредване на процеса води и до нарушаване на битовото му самообслужване. Тези болни стават „бреме" както за близките си, така и за държавата.

В този смисъл, разбирането за значимостта на ревматоидния артрит като болест, която често води до инвалидизация при неправилно и несистемно лечение е важно,  с оглед както за съхраняването на функционалния капацитет на болните, така и за предотвратяване на загубата на трудоспособността на хората. Ревматоидният артрит на този етап се лекува успешно.

Това трябва да бъде ясно на всички лекари и болни, като знанието ще предотврати инвалидизацията на хиляди българи. Престъпление е в наши дни, когато в България има специалисти ревматолози, работещи с най-съвременните методи за диагностика и иновативно лечение да има болни от ревматоиден артрит, които достигат до инвалидизация. Хване ли се навреме заболяването, прогнозата е доста оптимистична.

Доц. Кадинов, колко пациенти с ревматоиден артрит има в регион Варна?

Това много трудно може да се каже с точност. В България от това заболяване страдат около 60 000 души, вероятно в региона има около 20 000 пациенти с ревматоиден артрит. Всяка година през клиниката във Варна преминават около 1000 души.

Каква са възможностите за ранна диагностика на заболяването?

В регион Варна прилагаме от години обучение на общопрактикуващите лекари. Лекарите във Варна и Бургас са добре обучени и те насочват пациентите доста точно. Не така стоят нещата в регионите на Силистра, Разград, Исперих, Дулово, Русе, В. Търново, Търговище, Добрич. В тези региони трябва да се насочат усилията и да се организират форуми, на които да се обучават общопрактикуващите лекари за спецификата на заболяването, за да могат те правилно да насочват пациентите към ревматолог.