Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Над 1000 кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес на изпит по химия за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация” в МУ-Варна

​Повече от 1000 кандидат-студенти от цялата страна се явяват днес, 9 юли, на изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в Медицински университет – Варна.       


В 7.45 ч. във II-ра Аудитория в присъствието на Ректора на университета проф. д-р Красимир Иванов кандидат-студентка от гр. Добрич изтегли теоретичния въпрос: „Природа на химичната връзка. Електроотрицателност. Ковалентна връзка – същност, неполярна и полярна; σ- и π-връзка; локализирана и делокализирана. Донорно-акцепторна връзка.". Върху него и върху 4 лотарийно изтеглени логически задачи (2 от „Обща и неорганична химия" и 2 от „Органична химия") от Сборника със задачи за кандидатстудентския изпит по химия на МУ-Варна за 2015 г. ще работят 5 часа кандидат-студентите.                 

1200 кандидат-студенти подадоха документи тази година за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация в МУ-Варна. За трета поредна година те могат да се възползват от възможността за избор на по-добрия си резултат между предварителния и редовния изпит.                     
Значително повече в сравнение с миналите години са кандидатите, които избраха МУ-Варна, както и тези, които се възползваха от удобството да подадат документите си онлайн.


Пожелаваме успешно представяне на всички кандидат-студенти!