Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Млади учени от катедрата по физиология и патофизиология с награди от международна конференция

Учени от Катедрата по физиология и патофизиология към Медицински университет – Варна взеха участие в Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки, която се проведе в периода 30.10 – 01.11.2022г. в Старозагорски минерални бани.

Младите учени се представиха успешно при презентацията на научните си разработки, за което научното  жури им отреди и най-много отличия.  Гл.ас. д-р Антония Хачмериян и ас. д-р Габриела Панайотова от учебен сектор физиология спечелиха грантове за представянето на постерни доклади на тема: „Проучване на мнението на студенти по медицина относно ефективността на онлайн обучението по физиология" и „Фактори, свързани с повишен риск от депресия сред международни студенти по медицина". Освен това гл. ас. д-р Антония Хачмериян получи и награда за най-добър доклад от млад учен, представен по време на Международната конференция на Българското дружество по физиологични науки.

Д-р Дария Чивчибаши-Павлова, д.м. от учебен сектор по патофизиология получи Първа награда за най-добра устна презентация на конференцията на тема „Промени в аортна стена и периаортна мастна тъкан при плъхове със затлъстяване, суплементирани с мелатонин", а д-р Виктор Велянов беше удостоен с Първа награда за постерна презентация на тема „3D биопринтинг – модерен подход към онкологичните изследвания". Сред младите учени от МУ-Варна беше и гл. ас. Стела Драгоманова, д.м., от Катедра "Фармакология, токсикология и фармакотерапия" на Факултет по Фармация към МУ-Варна, която представи научната си разработка на тема „Ефектите на миртенал върху експериментални невродегенеративни модели".

Отличията на младите учени от катедрата по Физиология и патофизиология са заслужена награда  за техните всеотдайност и желание за работа по научнита направления на катедрата и успешна реализация в кариерното им развитие. Част от представените изследвания са финансирани от Фонд „Наука" на МУ-Варна, което допринесе за разпространението на получените резултати сред научната общност.

Гост-лектори на конференцията бяха проф.  Дийтер Шинцер от Германия, проф. д-р Илана Гозес от Израел, проф. Сидхарт Механ от Индия и проф. Неретин Айдоглу от Турция. Участниците бяха повече от 150, а изнесените доклади – 60. За краткото време участниците имаха възможността да обменят опит, да проведат дискусии по представените актуални теми и да обсъдят бъдеща съвместна работа в областта на физиологията и патофизиологията.