Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

От днес, 13 август 2019 г. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение във филиалите на университета в градовете Сливен (за специалност „Акушерка") и Велико Търново (за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка") за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на заявления е до 19 август 2019 г. (понеделник), а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 18.07.2019 г.) и да имат положителна оценка от него.

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите: онлайн (на имейл ksk@mu-varna.bg) или на място в МУ-Варна (ул. „Марин Дринов" №55, Аудитория IV, ет. 1)

Заявление за участие може да изтеглите тук.

Класиранено за горепосочените филиали и специалности ще бъде публикувано на 21.08.2019 г. (сряда).

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания: тел. 052 677060.

За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Сливен: 0889 800305.

За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Велико Търново: 0889 098965, 0889 909987.

_________________________________________________________________________________________________