Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ- Варна организира кандидатстудентски курс по химия

​Катедрата по химия към МУ- Варна организира кандидатстудентски курс по химия, който ще се проведе в периода от 12.11.2016 г. до 28.02.2017 г. Курсът ще се провежда само в съботни дни с времетраене 6 часа, и ще включва теория и задачи.

Таксата за участие е 800 лв. и може да се плати на две вноски: първата – при записване за курса, а втората – до 10.01.2017г. 
 
Плащането се осъществява по банков път. След реализирането му, желаещите трябва да се обадят на тел. 052 677050 (  вътр. 2887 или вътр. 2931), а при започване на курса да представят банковото бордеро.​

Курсът започва на 12.11.2016 г. от 9 ч. в ІІІ аудитория на МУ – Варна, ул. „М. Дринов" 55 (сграда Ректорат).

 
Банкова сметка:

Банка ДСК ЕАД
Клон Варна
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700