Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте класиранията за държавна поръчка и обучение срещу заплащане, които излизат днес – 11 август

Днес, 11 август 2016г., се публикува четвърто класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка, включително и за филиалите в градовете Сливен и Шумен, специалностите от Медицински колеж – Варна -  Рентгенов лаборант, Медицински лаборант, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.

Четвърто класиране за специалностите Здравен мениджмънт - бакалавър и Медицински оптик може да видите тук  или в профила си тук.

Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Всички класирани, които не са се незаписали в посочения срок губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Също днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Здравен мениджмънт – бакалавър и специалностите от Медицински колеж. Може да видите класиранията съответно тук и тук , а информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани за обучение срещу заплащане, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

 

Виж още:Прием 2021/2022