Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте класиранията, които излизат днес – 19 август

Днес, 19 август 2016 г., се публикува второ класиране за обучение срещу заплащане за специалностите Медицинска сестра, Акушерка, Здравен мениджмънт – бакалавър, и специалностите от Медицински колеж – Помощник-фармацевт, Рехабилитатор, Рентгенов лаборант, Медицински козметик, Медицински лаборант и Медицински оптик. Можете да видите класиранията съответно тук и тук , а информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.