Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте класиранията за обучение срещу заплащане за специалностите Здравен мениджмънт и Управление на здравните грижи - магистър

​Днес се обявява първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността Здравен мениджмънт – магистър след бакалавър по същата специалност. Класирането вижте тук или в профила си от тук.

Публикувано е и първо класиране за обучение срещу заплащане за специалността Управление на здравните грижи - магистър. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.

Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани кандидат-студенти, че незаписалите се в посочения срок губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Виж още:Прием 2021/2022