Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ – Варна работи за внасяне на интерактивност в учебния процес

​На 30 септември и 1 октомври в Медицински университет – Варна се проведе "Първа варненска конференция за електронно обучение и управление на знанието: мост между средното и висшето образование". Организатори на форума бяха Центъра за електронно и дистанционно обучение на МУ-Варна с подкрепата на Дирекция "Образование и младежки дейности" към община Варна и фирма Ballistic cell, София.

Основните теми, които представиха и дискутираха участниците, засягаха теориите и практиките на електронното и дистанционното обучение, както и търсенето на разнообразни технологични решения за внасяне на интерактивност в учебния процес.

Акцент на форума представляваше съвместната дискусия със студенти, ученици и учители относно успешното внедряване на електронни платформи за управление и обучение в училищни и университетски структури. Активно участие в нея взеха представители на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон" – Варна, които изложиха три платформи за интерактивно електронно обучение и комуникация с учениците.

Силен интерес предизвикаха пленарните доклади на г-жа Каролине фон Кьокриц от Центъра за дигитални системи  (CeDiS) на Фрайе Университет Берлин, на д-р Теодора Лазарова от Ballistic cell и на проф. д-р Георги Тотков от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски".

Гости на конференцията бяха проф. д-р Албена Керековска, зам. ректор по учебната дейност на МУ-Варна и г-жа Елена Кенарова, началник отдел „Образование" на Дирекция "Образование и младежки дейности" към община Варна. Участие взеха и представители на много български университети.​

Новината за провеждане на конференцията бе отразена и в сайта на един от най-престижните немски университети, който силно стимулира научната дейност - Freie Universität Berlin.