Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Медицински университет – Варна инициира създаването на международна партньорска мрежа

В рамките на събитията, посветени на 55-та годишнина от основаването на Медицински университет – Варна, на 8 октомври 2016 г. се проведе Първа международна среща на партньорите на МУ-Варна.

Модератори на срещата бяха проф. Тодорка Костадинова – заместник ректор по международно сътрудничество, акредитация и качество и д-р Анета Докова – ръководител на отдел „Международно сътрудничество". Следвайки мотото на честванията „Успехът има начало!", срещата започна с представяне на развитието на международната дейност и резултатите от интернационалните партньорства по време на мандатите на ректорите доц. д-р Георги Маринов, проф. д-р Димитър Камбуров, проф. д-р Темелко Темелков и проф. д-р Анелия Клисарова, които присъстваха лично в залата. Това бе чест за всички участници и бе оценено с благодарност и от всички международни гости. Бе направен кратък обзор на настоящите международни партньорства на университета, след което бе дадена думата на чуждестранните партньори, за да представят своята визия за бъдещите съвместни проекти и области на сътрудничество.


На срещата присъстваха парньори на университета от 10 държави, сред които носителите на почетното звание Doctor Honoris Causa на Медицински университет – Варна проф. д-р Михаел Байер – ръководител на Клиника по сърдечна и гръдна хирургия в Аугсбург, Германия и  д-р Петер Саладин, Швейцария. Делегациите на  международните ни партньори  бяха представени от проф. д-р Матиас Гугер - директор по научна и изследователска дейност на болница „Инзелшпитал" в Берн, Швейцария, д-р Любомир Арсениев - ръководител на център за клетъчна терапия, Медицински университет – Хановер, Германия, проф. Катаржина Чабановска – Президент на Асоциацията на училищата по обществено здравеопазване в Европейския регион, д-р Джорджиана Беркару (Румъния) от Черноморската университетска мрежа, проф. д-р Крикор Дикранян от Вашингтонски университет Сейнт Луис, проф. Моминка Филев от Университета в Дейвънпорт, САЩ, г-н Ерик Перотел - Аташе към Френския институт в България, проф. д-р Андрей Свистунов - първи заместник-ректор по иновации и международно сътрудничество на Първи московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов", проф. Юлия Фьодоровна – ръководител на магистърските програми и Олга Садковая - ръководител на международния отдел към същия университет, д-р Григорий Флакс, д-р Андрей Коренев и проф. д-р Владлен Базилев – Главен лекар на Федералния център по сърдечно-съдова хирургия в Пенза, Русия, доц. Наталия Мисник от Богомолския медицински университет в Киев, Украйна и г-н Хелмут Навратил – директор на Окръжни клиники Средна Франкония, Германия. 

Основните цели на Първата международна среща на партньорите на Медицински университет–Варна включват развитие на по-мащабни сътрудничества и преминаване от двустранни към многостранни партньорства; обединяване в международни екипи за подготовка и изпълнение на дългосрочни научно–изследователски проекти, съобразени с научните приоритети на университета; организиране на културни и спортни инициативи в мултикултурна среда, включително хуманни каузи.


Всички участници се обединиха около идеята срещата на международните партньори на МУ-Варна да стане ежегодна и да се превърне във форум. Следващата среща ще включва теми като мобилност, дигитално обучение и дигитално здравеопазване. ​