Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Кандидатстудентски курс по моделиране за специалност „Зъботехник“

Медицински колеж към Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна организира курс „Въведение в моделирането" за кандидатстващите за специалността „Зъботехник".
 
Курсът е с продължителност три дни, с общ хорариум 20 часа и ще се проведе, както следва:
 
  • Петък (03.06.2016) от 12:00 до 17:00 ч.
  • Събота (04.06.2016) от 08:00 до 17:00 ч.
  • Неделя (05.06.2016) от 08:00 до 12:00 ч.
 
Срок за записване: до 01.06.2016 г. включително.
 
Такса: 400 лв., преведени по банков път преди началната дата на курса по банковата сметка на МУ-Варна:
 
Банка ДСК ЕАД
Клон Варна  BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700
 
Необходимо е в деня на започване на курса да бъде предоставено бордерото за платена такса!
 
Телефон за записване: 0898/621003, лице за контакт – Максим Симов.