Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна – отново №1 сред медицинските университети в страната

За по-малко от две години МУ-Варна се е издигнал с още две места в световната академична ranking система Webometrics спрямо останалите български университети.

За първи път през учебната 2013/2014 година отбелязахме, че Медицински университет „Д-р П. Стоянов" - Варна е постигнал голям напредък в присъствието си в световното академично пространството. Две години по-късно отново обръщаме внимание на Webometrics.

В класацията за България сред всички български университети МУ-Варна се е изкачил на 7-о място, като това е най-предно класиране спрямо другите медицински университети у нас (за сравнение най-близкият, МУ-София, е на 9-о). За Европа и в световната листа за година изкачването е с нови почти 1000 места, до 3284-то.

- Какво е Webometrics?

- Ranking Web или Webometrics е най-голямата академична класация на институтите за висше образование. От 2004 г. насам на всеки шест месеца се прави независима и отворена научна оценка от Cybermetrics Lab (Spanish National Research Council, CSIC; испански национален съвет по проучванията), за да се предостави многопосочна, актуална, полезна и надеждна информация за работата на институтите от цял свят, базирана на тяхното присъствие в мрежата, както и на тяхната активност.

- Кой е включен в ranking системата?

- Включени са всички световни университети, а от 2008 г. - и изследователски центрове, болници и бизнес училища. Език на изследване: английски.

Прави впечатление в сравнителната таблица, че по показателя „достъпни ресурси" МУ-Варна е втори по представяне от всички класирани 56 български университета. Това се дължи и на онлайн платформите за публикуване в научните списания на университета, отворени и достъпни за световната научна общност.

Подредбата може да се види и на адрес:
http://www.webometrics.info/en/Europe/Bulgaria.

Представянето на Медицински университет – Варна в Webometrics:


World RankingCountry RankPresenceImpactOpennessExcellence
юли 2016328475877883221613402
юли 2014407996383715920443842
юли 20136988178460905873233510

 

- Какво означават тези показатели?

- (1) 50% от индекса се съставя от неговата ВИДИМОСТ в уеб (Impact в таблицата).

(2) Другите 50% се допълват от ВИДИМОСТТА в уеб пространството на университета.
А. PRESENCE (присъствие).

Б. OPENNESS (достъпни ресурси).

В. EXCELLENCE (постижения).

 
Във факултетите и филиалите, както и в Медицински колеж към МУ-Варна се обучават над 4700 студенти, а също така и специализанти, и докторанти в областта на хуманната и денталната медицина, фармацията, здравните грижи и здравния мениджмънт. Забележителен е ръстът на чуждестранните студенти, които за новата учебна 2016/2017 г. ще наброяват почти 1200, от над 40 държави от всички континенти, като най-голям е броят на студентите от страните членки на ЕС –Германия, Австрия, Великобритания, Гърция, Италия, Кипър, Норвегия, Швеция, Швейцария.

Този факт сам по себе си е показател за високото качество на образователния продукт, който университетът предоставя.