Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Попълване на незаети места за обучение срещу заплащане

​Медицински университет – Варна обявява прием на документи за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане за специалността „Дентална медицина". Участие могат да вземат всички некласирани по държавна поръчка кандидат-студенти, които са положили успешно изпитите по биология и химия в МУ-Варна (предварителни и редовни).

Прием на документи за свободните места за обучение срещу заплащане е обявен и за специалностите „Акушерка" (гр. Варна), „Медицинска сестра" и „Акушерка (за филиалите в градовете Шумен, Сливен и Велико Търново), както и за специалностите от Медицински колеж – „Медицински лаборант", „Рентгенов лаборант", „Рехабилитатор", „Инспектор по обществено здраве" и „Медицински козметик". Участие могат да вземат всички некласирани по държавна поръчка кандидат-студенти, които са положили успешно изпитът - тест по биология, провел се на 19.07.2016г.

Необходимо е кандидат-студентите да подадат на място (гр. Варна, ул. "Марин Дринов" №55, стая 205) или чрез и-мейл (ksk@mu-varna.bg) приложеното по-долу заявление. В него специалностите трябва да бъдат подредени по ред на желание.

Срокът за подаване на заявления за специалността „Дентална медицина" е до 10.09.2016г., а за всички останали специалности 08.09.2016г.

Вижте таксите за обучение тук.

Важно: Студентите, които са приети за обучение срещу заплащане не могат да бъдат премествани в държавна поръчка. Те продължават и завършват обучението си по реда, по който са приети за студенти. 

Заявлен​ие​​

Виж още:Прием 2021/2022