Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от писменият изпит-есе за специалността Управление на здравните грижи -магистър

Днес се обявяват резултатите от писменият изпит-есе за специалността "Управление на здравните грижи" - магистър. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук​.

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55), на 9 август 2016 г. от 13.00 часа до 15.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Очаквайте класирането за тази специалност на 9 август (вторник) 2016 година. 

Виж още:Прием 2021/2022