Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувано е първо класиране за специалностите Здравен мениджмънт и Управление на здравните грижи - магистър

​Днес се обявява първо класиране за специалността Здравен мениджмънт – магистър след бакалавър по същата специалност. Класирането вижте тук или в профила си от тук.

Публикувано е и първо класиране за специалността Управление на здравните грижи - магистър. Класирането може да видите тук или в профила си от тук

Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани кандидат-студенти, че незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.

Ръководството на МУ-Варна поздравява всички приети студенти.