Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от изпита по химия за специалностите „Медицина”, „Дентална медицина” и „Фармация”

Излязоха резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.   
   
Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55), на 20 и 21 юли 2016 г. от 13.00 часа до 15.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.
         
Над 1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация.
 
Очаквайте първо класиране за тези специалности на 18.07.2016г. (понеделник).

Решение на теста от кандидатстудентски изпит по Химия, проведен на 08.07.2016г.
Виж още:Прием 2021/2022