Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от предварителния изпит по химия

​​​​Излязоха резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от т​ук или да изтеглят от тук.    

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи на 17, 18 и 19 май 2016 г. в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55), от 13.00 часа до 16.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.     

Над 1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за предварителните изпити по химия и биология, провеждани за четвърта поредна година в Медицински университет – Варна. Това им предоставя възможността за избор между по-добрия резултат от предварителния и редовния изпит.

Решение на теста от кандидатстудентски изпит по Химия проведен на 23.04.2016г. 

Виж още:Прием 2021/2022