Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Делегация от МУ-Варна проведе работно посещение в Северозападния държавен медицински университет в Санкт Петербург, Русия

Възможностите за развитие на академичното сътрудничество, студентската мобилност, подобряване условията за провеждане на летни практики, както и работа по съвместни научни програми и проекти бяха във фокуса на работното посещение, което представители на Медицински университет – Варна проведоха в Северозападния държавен медицински университет „И.И. Мечников" в Санкт Петербург, Русия.

На 24 и 25 юли проф. Тодорка Костадинова, Заместник-ректор по международно сътрудничество и Ваня Маринова, експерт "Международно сътрудничество", заедно с доц. Евгени Григоров, д-р Екатерина Вълчева и Александър Дончев, ръководители на групата студенти от МУ-Варна, които са на летен стаж в партниращия университет, се срещнаха с ректора на СЗДМУ „И.И. Мечников" проф. Сергей Сайганов. По време на посещението бяха осъществени срещи и с представители на "Международен отдел" и отдел "Международна дейност и проекти", както и с Декана на факултета по педиатрия. Осъществени бяха и отделни срещи със студентите от МУ-Варна, които от 22 юли  до 2 август съгласно договори за академично сътрудничество между МУ-Варна и СЗДМУ „И.И. Мечников", провеждат лятната си практика в руския университет.  

На домакините бе отправена покана за участие в Международен Форум на Партньорствата на МУ-Варна, който ще се проведе за четвърта поредна година в периода 26-27 септември 2019 г. във Варна. 

_________________________________________________________________________________________________