Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Вижте класиранията, които излизат днес – 1 август

Днес, 1 август 2016г., се публикува второ класиране за специалностите Медицинска сестра и Акушерка, включително и за филиалите в градовете Сливен, Шумен и Велико Търново, специалностите от Медицински колеж – Варна - Помощник-фармацевт, Рентгенов лаборант, Медицински лаборант, Рехабилитатор, Медицински козметик и Инспектор по обществено здраве. Класирането може да видите тук или в профила си от тук.  Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Второ класиране за специалностите Здравен мениджмънт - бакалавър и Медицински оптик може да видите тук  или в профила си тук. Информация за сроковете и местата за записване за тези специалности вижте тук.

Обръщаме внимание на всички класирани, че неподалите молби за прекласиране и незаписалите се в посочения срок, губят правата си и не могат да участват в следващите класирания.

Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в класиране до попълване на всички места. Същите не подават молби за участие в следващите класирания.