Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят желание за специалностите във филиалите на университета

От днес, 7 август 2020 г. (петък) Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна дава възможност на некласиралите се кандидат-студенти да заявят своето желание за обучение по специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" във филиалите на университета в градовете Шумен и Велико Търново за запълване на незаети места.

Срокът за подаване на заявления е до 13 август 2020 г. (четвъртък), а изискванията към кандидат-студентите са да са се явили на приемния изпит – тест по биология (на 16.07.2020 г.) и да имат положителна оценка от него.

Заявяване на желанията за тези специалности може да направите онлайн на имейл ksk@mu-varna.bg

Заявление за участие може да изтеглите тук.

Класирането за горепосочените филиали и специалности ще бъде публикувано на 14.08.2020 г. (петък).

Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания: тел. 052 677060 и 052 677059.

За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Шумен: 0882 450008.

За контакти и получаване на информация относно обучението във Филиал Велико Търново: 0889 098965.


  
 


Виж още:Прием 2021/2022