Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява допълнителни приемни изпити за запълване на незаетите места

Медицински университет – Варна дава допълнителна възможност за кандидатстване за запълване на незаети места в следните специалности:

- „Акушерка" във филиалите на университета в град Шумен и Велико Търново – за обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка);

- „Медицинска сестра" във филиалите на университета в град Шумен и Велико Търново – за обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка);

- „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" – за платено обучение.

Крайният срок за подаване на документи е до 7 септември 2020 г. вкл.

Приемният изпит за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" е тест по биология, който обхваща материала от 8, 9 и 10 клас. Изпитът ще се проведе на 9 септември 2020 г. (сряда) на място, във филиалите на университета, съответно в градовете Шумен и Велико Търново.

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" кандидат-студентите трябва да се явят в МУ-Варна на писмени конкурсни изпити по биология и химия върху материала от 8, 9 и 10 клас, както следва:

- биология – 9 септември 2020 г. (сряда);

- химия – 10 септември 2020 г. (четвъртък).

Кандидат-студенти, които са се явили на редовните изпитни дати през 2020 година, но имат слаба оценка също ще могат да кандидатстват за посочените по-горе специалности. За да участват в допълнителното подаване на документи е необходимо да заплатят дължимата такса за изпитите, след което да изпратят платежния документ на и-мейл ksk@mu-varna.bg (като снимка или сканиран образ). И-мейлът трябва да бъде изпратен от електронната поща, която кандидатите са оставили за контакт (в личния им профил за кандидатстване). В и-мейла трябва да се опише кои специалности и в какъв ред да бъдат добавени (желанията се номерират по следния начин: с номер 1 – първо, най-силно желание, 2 – второ желание и т.н.). Кандидатите ще получат потвърдителен и-мейл, че документът е изпратен успешно. В този случай, таксата за явяване на един изпит е в размер на 50 лв. (за два 100 лв. и т.н.). Кандидат-студентите за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" могат да се явят и само на един изпит, в случай, че вече имат положителна оценка (минимум „Среден 3") на един от изпитите на редовните изпити в МУ-Варна. Ако изберат да се явят отново на вече успешно положен изпит, ще участват в класирането с по-високата от двете оценки.

Кандидати, които до момента не са подавали документи за кандидатстване в МУ-Варна трябва да представят сканирани или снимани: диплома за средно образование и документ за платена такса (за явяване на един изпит 70 лв., за явяване на два изпита 120 лв.). Това става чрез регистрация в системата за онлайн прием от тук. Подаването на документи е удобна и безплатна опция (не се дължат допълнителни такси, освен тези за изпитите), от която можете да се възползвате 24 часа в денонощието. Таксите за кандидатствате могат да заплатят по банков път или чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. 

Банкова сметка на МУ-Варна: 

Банка ДСК ЕАД, 

Клон Варна 

BIC: STSABGSF 

IBAN: BG24STSA93003100040700 

 

Повече информация, свързана с приема в МУ-Варна можете да получите на тел. 052/677 060 или 052/677059.

За контакти с филиалите на МУ-Варна:

Филиал Шумен, ул. „Ген. Столетов" №30, тел.: 0882450008

Филиал Велико Търново,  ул. „Михаил Кефалов" №2, тел.: 0889909987

 

  
 
Виж още:Прием 2021/2022