Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Наближава крайният срок за конкурса за детска рисунка като част от събитията за Европейската нощ на учените 2019

Наближава крайният срок за конкурса за детска рисунка на тема „Зелено бъдеще", обявен от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна във връзка с провеждането на тазгодишното издание на Европейската нощ на учените.

Конкурсът е за деца от 6 до 14 години. Техните творби трябва да бъдат авторски, на хартия с формат на листа А3 или А4 без паспарту. Техниката е свободна. Всеки участник може да представи само една рисунка, като на гърба на творбата посочи трите си имена, възраст, телефон и/или имейл за връзка.  


Всички рисунки ще бъдат изложени във Факултета по фармация към Медицински университет - Варна, а победителите ще бъдат обявени по време на Нощта на учените на 27 септември 2019 г. от 18 ч. във Факултета. Участниците с най-добрите рисунки ще получат награди.

Крайният срок за изпращане на рисунките е 16 септември 2019 г. на адрес: Варна 9002, ул. „Марин Дринов" 55, кабинет 212. За повече информация: тел: +359 52 677 038, e-mail: uni_projects@mu-varna.bg.

Повече инфомация за проекта може да намерите на https://rn.fmi.uni-sofia.bg/,  https://www.facebook.com/ktrioproject/ и на https://www.facebook.com/Marie.Curie.Actions

Успех на всички участници!


Европейска нощ на учените 2019 се осъществява в рамките на проект K-TRIO 3 („Researchers in knowledge triangle“), финансиран от Европейския съюз по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, „Дейности Мария Склодовска-Кюри”, договор 818757


_________________________________________________________________________________________________