Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Определени са нови дати за провеждане на втория подготвителен кандидатстудентски курс ,,Въведение в моделирането“ в МУ-Варна

Предвид обявените временни противоепидемични мерки със заповед №РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България проф. д-р Костадин Ангелов, д.м., бяха променени обявените изпитни дати за провеждане на предварителните изпити в МУ-Варна и бяха определени нови дати за присъствено провеждане на изпитите, както следва:

  • 29.05.2021 г. (събота) – предварителни изпити по биология и химия за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар";
  • 02.06.2021 г. (сряда) – предварителен изпит по биология (тест) за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" за обучение в гр. Варна и филиалите в Шумен, Сливен и Велико Търново.

Това наложи определянето на нови дати за провеждане на втория подготвителен кандидатстудентски курс ,,Въведение в моделирането", както следва:

  • 04.06.2021 - 08:30 - 12:30 ч. (теория – зала 106 – Медицински колеж ) и
                         13:00 - 17:00 ч. (практика – зали 114, 118, 214, 216 – Медицински колеж);
  • 05.06.2021 - 08:30 - 17:00 ч. (практика – зали 114, 118, 214, 216 – Медицински колеж).

Срок за записване: до 21.05.2021 г. включително.

Кандидатите трябва да носят голям нож (22 см.) и малък нож (12 см.) с остър връх и равна режеща повърхност.

Курсът ще се проведе при спазване на актуалните противоепидемични мерки.

До 3 дни след записването трябва да бъде преведена таксата по банковата сметка на МУ-Варна и да бъде изпратено бордерото (извлечение от банкиране-PDF, сканирано или снимка с телефон) на посочения имейл.

В бордерото да са видими следните реквизити: Основание за плащане с текст: „Въведение в моделирането", както и името на участника в курса.

Такса на курс: 400 лв., преведени по банковата сметка на МУ-Варна:

Банка ДСК ЕАД

Клон Варна  BIC: STSABGSF

IBAN: BG24STSA93003100040700

Лице за контакт: доц. Светлана Пенева          

svetlana.angelova@mu-varna.bg

GSM: 0889 / 09 96 84


  
 


Виж още:Прием 2021/2022