Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от редовния изпит по биология в МУ-Варна, проведен на 3 юли 2024 г.

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по биология за специалностите „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и направление „Военен лекар“. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Очаквайте обявяването на резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия на 11 юли 2024 г. (четвъртък).

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи по биология и химия на 15 юли 2024 г. (понеделник) и на 16 юли 2024 г. (вторник) от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, етаж 1, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов“ №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност.

По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

​​Още актуална и изчерпателна информация, свързана с приема в МУ-Варна, може да намерите тук.

За контакти и получаване на информация относно Кандидатстудентската кампания – вижте тук.

Вижте още: Често задавани въпроси

​​ ​