Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Работна среща на тема "Природни нутравцевтици с морски произход - иновативни тенденции"

8 Декември 2021
-
9 Декември 2021

​В периода 08-09. 12. 2021 г. във Факултета по фармация на МУ-Варна ще се проведе работна среща по проект КП-06-ОПР03/11 „Проучване на биологичната активност и функционалните свойства на тъкан от черноморски двучерупчести (Mytilus galloprovincialis, Chamelea gallina и Donax trunculus) като ресурс за природни нутрацевтици", финансиран от Фонд Научни Изследвания при МОН. Организатор е доц. Албена Мерджанова, Катедра по химия, МУ-Варна. Темата на събитието е "Природни нутравцевтици с морски произход - иновативни тенденции".