Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

МУ-Варна обявява класирането от проведен конкурс по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

На заседание от 4 юни 2021 г. Академичният съвет на Медицински университет – Варна взе решение за класиране на кандидатите по трети етап на Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на Министерство на образованието и науката.

Тук може да проверите класирането на кандидатите по Факултети.

Медицински университет – Варна е един от бенефициентите по Национална програма „Млади учени и постдокторанти" на МОН. Програмата предвижда основни и допълнителни месечни възнаграждения за млади учени и постдокторанти, а основната цел е да се привличат и задържат висококвалифицирани кадри, които да развиват своята научноизследователска дейност в страната. Срокът за изпълнение на програмата е три години /2018-2020/, а бюджетът ѝ е общо 15 млн. лв.

В рамките на проведения конкурс изследователите имаха право да кандидатстват към един от четирите Факултета на Медицински университет – Варна, а документите се подаваха в Научноизследователския институт на МУ-Варна.

Одобрените кандидати ще бъдат допълнително уведомени по e-mail за документите, които е нужно да представят.