Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от изпитите по биология, провели се на 19 август

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите Медицинска сестра и Акушерка във Филиал Шумен. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

На 24 август 2015 г. очаквайте обявяване на класирането.


Излязоха и резултатите от теста по биология за специалностите Медицина и Фармация за обучение срещу заплащане. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите ще се явяват и на приемен изпит по химия, който ще се проведе на 24 август (понеделник) в сградата на Факултет по Дентална медицина, етаж 1, Зала А.

Всеки кандидат, който желае, може да идентифицира писмената си работа на 24 и 25 август 2015 г. в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" № 55), от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 часа до 15.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея.