Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Излязоха резултатите от теста по биология. На 23 юли се провежда изпитът по моделиране за специалност „Зъботехник“

Днес се обявяват резултатите от теста по биология за специалностите „Медицинска сестра" и „Акушерка" (включително за Филиал Сливен) и специалностите от Медицински колеж - Варна. Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Всеки кандидат, който желае, може да идентифицира писмената си работа на 23 и 24 юли 2015 г. в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" № 55), от 13.00 часа до 16.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасяне, копиране и преписване на писмената работа, както и предоставяне на копие на работата впоследствие.

В четвъртък, 23 юли, в сградата на Медицински колеж към МУ-Варна ще се проведе изпитът по моделиране за специалността „Зъботехник". Изпитът ще бъде с продължителност 5 часа. Всички кандидати трябва да заемат местата си от 7:00 до 7:30 ч. Тук може да видите разпределението по зали.