Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от предварителния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от предварителния изпит по химия  за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 14 май 2019 г. (вторник) и на 15 май 2019 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в IV аудитория, етаж 1, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Близо 1200 беше общият брой на кандидат-студентите, които подадоха документите си за предварителните изпити по химия и биология, провеждани за седма поредна година в Медицински университет – Варна. Това им предоставя възможността за избор между по-добрия резултат от предварителния и редовния изпит.

Напомняме на всички кандидат-студенти за тези специалности, че трябва да подадат документи за кандидатстване в МУ-Варна от 10.06.2019 г. до 26.06.2019 г., дори и в случай, че няма да се явяват на редовните изпити. Неподалите документи в този период не участват в класирането, независимо от това, че са се явили на предварителните изпити и са доволни от оценките си.