Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от редовния изпит по химия в МУ-Варна

Публикувани са резултатите от писмените конкурсни работи от редовния изпит по химия  за специалностите Медицина, Дентална медицина и Фармация и направление „Военен лекар". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят от тук или да изтеглят от тук.

Кандидат-студентите могат да идентифицират писмените си работи на 16 юли 2019 г. (вторник) и на 17 юли 2019 г. (сряда) от 10.00 часа до 12.00 часа и от 13.30 до 15.30 часа в зала 802, Факултет по фармация (бул. „Цар Освободител" №84). Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност. По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни и не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

Очаквайте първо класиране за специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" на 16 юли 2019 г. (вторник), а записването и подаването на заявления за прекласиране ще се проведе от 17 юли (сряда) до 20 юли (събота) 2019 г., включително. Поради провеждането на приемен изпит по биология на 18 юли 2019 г. записването ще се осъществява от 14.00 до 16.30 ч.

При традиционно голям интерес премина първата и втората част от приема на документи за кандидатстване за предстоящата учебна 2019/2020 година, приключила в полунощ на 26 юни 2019 година. Както и през изминалите кампании най-многобройни са кандидат-студентите за специалностите Медицина", Дентална медицина" и Фармация" в МУ-Варна и специалността „Помощник-фармацевт", изучавана в Медицински колеж – Варна. Устойчиво висок е и броят на кандидат-студентите, които избраха да подадат документите си онлайн.

_________________________________________________________________________________________________


Виж още:Прием 2021/2022