Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са резултатите от приемния изпит за специалността „Управление на здравните грижи” -магистър

Обявявени са резултатите от кандидатстудентския изпит – есе по зададена тема, свързана с дейността „здравни грижи" за специалността „Управление на здравните грижи", образователно-квалификационна степен „магистър". Оценките си кандидат-студентите могат да проверят тук или да изтеглят от тук.

Кандидатите могат да идентифицират писмените си работи в IV аудитория, сграда Ректорат (ул. „Марин Дринов" №55), на 5 и 6 август 2020 г. от 10.00 до 12.00 часа. Идентифицирането ще става само ЛИЧНО (без придружител или упълномощено лице) срещу представяне на документ за самоличност, при спазване на всички противоепидемични мерки и актуалните разпоредби на Министъра на здравеопазването. При влизането в сградата кандидат-студентите трябва да са с поставена предпазна маска на лицето (а ако не разполагат с такава се насочват да използват осигурената им от МУ-Варна маска, която ще получат на входа на залата). При желание се допускат и кандидати с предпазни ръкавици. Влизането в залата става след дезинфекция на ръцете.

По време на запознаване с писмената конкурсна работа не се разрешава изнасянето, копирането или преписването й, както и предоставяне на копие от нея. Обявените оценки от конкурсните изпити са окончателни, не подлежат на преоценяване и важат само за годината, в която са положени изпитите.

 

Очаквайте първо класиране за тази специалност на 5 август (сряда) 2020 година, а заспиването на приетите студенти ще започне от 6 август (четвъртък). На същата дата ще бъде публикувано и първо класиране за магистърските специалности „Здравен мениджмънт" (след завършена ОКС „бакалавър" по същата специалност) и „Оптометрист".

 

  
 
Виж още:Прием 2021/2022