Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Започва записването за свободно избираема дисциплина „Съдебната медицина в клиничната практика“ за новата учебната година

За първа година учебен сектор по „Съдебна медицина и деонтология“ към Катедрата по обща и клинична патология стартира записване за свободно избираема дисциплина „Съдебната медицина в клиничната практика“ за студенти по медицина от 4-ти и 5-ти курс.

Обучението има за цел студентите да получат теоретични знания и практически умения в областта на съдебната медицина, които да прилагат успешно в бъдещото си професионално развитие.

Темите в обучението ще засегнат проблематика свързана с правата, задълженията и отговорностите, които носи лекаря при изпълнение на професионалните си дейности. Бъдещите лекари ще получат знания, които биха могли да им помогнат в бъдеще да предотвратят възникването на правни проблеми, свързани с медицинската им практика. Записалите се студенти ще имат възможност да участват в различни случаи в ежедневната съдебномедицинска практика.

Желаещите да се запишат за свободно избираемата дисциплина могат да го направят чрез изпращане на имейл до д-р Деяна Велкова на електронен адрес deqna.velkova@gmail.com или на място в Клиника по Съдебна медицина към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.

В обучението ще участват всички членове на академичния състав, а именно доц. д-р Вилиам Доков – ръководител на УС „Съдебна медицина и деонтология“, доц. д-р Ирина Бурулянова, д-р Диана Господинова, д-р Емилия Каишева и д-р Деяна Велкова. Курсът ще стартира през месец октомври. Допълнително ще бъде изготвен разпис с лекциите и упражненията по дисциплината.

_________________________________________________________________________________________________