Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Публикувани са презентациите от семинара "Насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни списания"

По инициатива на Националното издателство за образование и наука „Аз-Буки“ и представителството на Clarivate Analytics за България, на 10 ноември се проведе онлайн семинар на тема "Насоки за успешно публикуване на научни изследвания в авторитетни списания". Във връзка с интереса, проявен от страна на учените на МУ-Варна към събитието, организаторите предоставят пълен запис на семинара и на презентациите.

Насоките към авторите за успешно публикуване на научни изследвания могат да бъдат разгледани тук:  https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2023/11/nasoki-za-uspeshno-publikuvane_10.11.2023.pdf
 
Съветите за по-висока цитируемост може да видите тук: https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2023/11/nasoki-za-po-visoka-czitiruemost.pdf
 
Пълен запис на семинара вижте тук: https://azbuki.bg/seminar/. ​