Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Екип на МУ-Варна обсъди възможности за разширяване на областите на сътрудничество с Университета в Месина, Италия

В периода 7-11 май 2018 г. екип от отдел „Международно сътрудничество" на МУ-Варна проведе работно посещение в Университета в Месина, Италия, като мобилност на персонала с цел обучение в рамките на програма „Еразъм+". 

Основната цел на визитата бе уточняване на конкретните стъпки по реализиране на подписания договор за обмен на студенти и преподаватели в областта на медицината и денталната медицина, разширяване на сътрудничеството с нови специалности, по които да се провежда мобилност за студенти и преподаватели, както и изпълнение на дейностите по договора за академично сътрудничество, сключен през 2010 г. между МУ-Варна и Университета в Месина.

По време на работното посещение се проведоха редица срещи с експерти от програма „Еразъм+" и представители на Международния отдел на Университета в Месина. На срещите присъстваха и представители от програма „Еразъм+" от университетите в Гданск и Вроцлав. Бяха представени партниращите университети, структурите на международните отдели, организацията на програма „Еразъм+" и областите, в които имат активен обмен и мобилности. 

Осъществени бяха индивидуални срещи с ръководителя на Международния отдел към Университета в Месина д-р Джузепе Лукезе,  ръководителя на офиса на програма „Еразъм+" към Университета в Месина г-жа Доминика Сиди  и зам.-ръководителя на отдела за мобилност по „Еразъм" г-жа Моника ди Чезаре. Те изразиха своето задоволство от двустранните взаимоотношения и обмен между двата университета.


Отправени бяха следните предложения за разширяване на посоките на сътрудничество:

По програма „Еразъм+":

  • Приоритети в обмена по програма „Еразъм+" да бъдат обученията и мобилностите за научни изследвания.
  • Сътрудничеството между двата университета да обхване и докторските програми по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина".
  • С цел насърчаване на мобилностите на студентите да се подбират дисциплини, които се изучават по 1 или 2 семестъра. В тази връзка да не се предлагат мобилности, продължаващи 3 семестъра. МУ-Варна да изготви списък на дисциплините по специалност „Медицина", които се изучават 3 семестъра.
  • За академичната 2018/2019 г. да се планират по два летни стажа по специалностите „Медицина" и „Дентална медицина".
  • Да се разшири мобилността по програма „Еразъм+", като се включат специалностите „Здравни грижи", „Физиотерапия" и „Логопедия" (говорна терапия).

 

В договора за двустранно академично сътрудничество между Медицински университет – Варна и Университета в Месина:

 

  • Партньорството в рамките на договора да се разшири и да обхване и докторантския цикъл.
  • Да се определят приоритетни области, върху които да се фокусира сътрудничеството.
  • Да се изготви работна програма за академичната 2018/2019 г. за обмен на гост-лектори в определени области, като например ортопедия.
  • След като се уточнят нуждите и желанията на студентите и преподавателския състав, да се обсъдят различни възможности за финансиране на дейностите (напр. по програма „Еразъм+", „Хоризонт 2020" и др.)

 

Освен конкретните задачи, планирани в програмата на работното посещение, бяха организирани срещи с проф. Летерио Олива и проф. Микеле Атилио Роза – основатели на партньорството през 2010 г. и инициатори за подписването на договор за академично сътрудничество. Проф. Роза, който отговаря за следдипломната квалификация по ортопедия и травматология отправи предложение ортопедията да бъде приоритетно направление в двустранните отношения  между университетите. Той изрази готовност да бъде гост-лектор в Медицински университет – Варна.

 

Университетът в Месина е създаден през 1548 г. от папа Павел III. В него има 12 факултета, в които се обучават над 26 000 студенти по 78 специалности. Понастоящем действат повече от 400 договора за мобилност с университети от целия свят. За академичната 2017/2018 г. са се провели 110 входящи студентски мобилности.