Регистриране
Медицински университет - Варна
Проф. д-р Параскев Стоянов

Новини и Събития

Изменения на таксите за платено обучение във висшите учебни заведения

Във връзка с изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ бр. 17 от 2020 г.) и промени в начина на определяне размера на таксите за обучение за придобиване на висше образование срещу заплащане (по чл.21, ал.2 и ал.3 от ЗВО) бяха утвърдени таксите за платено обучение за учебната 2020/2021г. в Медицински университет-Варна.

Утвърденият размер на таксите може да видите тук.

С начина на формиране на таксите, определени съгласно изменението на Закона за висшето образование, може да се запознаете от тук.